Produkter Tjenester Meny

Våre prosjekter

Her ser du noen av oppdragene vi har levert!

VB Rørlegger Harald Larsen Soknes barnehage, Støren

 

Soknes barnehage, Støren: Levering og montering av sanitær- og varmeanlegg., samt utstyr. Ferdigstilt høsten 2019. Du kan lese mer om oppdraget her.

VB Rørlegger Harald Larsen Myrtunet, Fannrem

 

Myrtunet, Fannrem: 24 leiligheter for Orkdal kommune. Sanitær og varme. Gulvvarme i alle rom. Luft/vann varmepumpe som varmekilde. Ferdigstilles sommeren 2017.

Heimdal Autosenter

 

Heimdal Autosenter: Bilverksted. Sanitær og varme. Radiatorer i kontordel og vifter ute i verkstedhall. Luft/vann varmepumpe som varmekilde. Ferdig stilt februar 2017.

 

Tidligere leverte prosjekter:

 • Ålen Flerbrukshall, Holtålen kommune
 • Elvland barnehage, Holtålen kommune
 • Singsås skole, Midtre Gauldal kommune
 • Singsås barnehage, Midtre Gauldal kommune
 • Svartøymoen omsorgsboliger, Midtre Gauldal kommune
 • Blå avdeling (Røskaft tunet), Midtre Gauldal sykehjem
 • Rød Avdeling (Røskaft tunet), Midtre Gauldal sykehjem
 • Gymsal Soknedal barneskole, Midtre Gauldal kommune
 • Soknedal Barnehage, Midtre Gauldal Kommune
 • Ny driftsbygning for melkeproduksjon, Skårvold gård, Støren
 • Fredheimtunet: 33 leiligheter, Støren. Børset & Bjerkset entrepenør AS
 • Sagtunet: 30 leiligheter, Korsvegen. Trebetong AS
Driftsbygg Havstein Kirkegård


Driftsbygg Havstein Kirkegå
rd, Trondheim: Bygg med garderober, kjøkken og kontor for ansatte. Sanitær og varme (gulvvarme). Luft/vann varmepumpe som varmekilde. Ferdig stilt september 2016.