Her ser du prosjekter som Rørlegger Harald Larsen har utført

Driftsbygg Havstein kirkegård

Heimdal Autosenter


Myrtunet, Fannrem


Driftsbygg Havstein Kirkegård, Trondheim: Bygg med garderober, kjøkken og kontor for ansatte. Sanitær og varme (gulvvarme). Luft/vann varmepumpe som varmekilde. Ferdig stilt september 2016.

Heimdal Autosenter: Bilverksted. Sanitær og varme. Radiatorer i kontordel og vifter ute i verkstedhall. Luft/vann varmepumpe som varmekilde. Ferdig stilt februar 2017.

Myrtunet, Fannrem: 24 leiligheter for Orkdal kommune. Sanitær og varme. Gulvvarme i alle rom. Luft/vann varmepumpe som varmekilde. Ferdigstilles sommeren 2017.

Tidligere leverte prosjekt:

 • Ålen Flerbrukshall, Holtålen kommune
 • Elvland barnehage, Holtålen kommune
 • Singsås skole, Midtre Gauldal kommune
 • Singsås barnehage, Midtre Gauldal kommune
 • Svartøymoen omsorgsboliger, Midtre Gauldal kommune
 • Blå avdeling (Røskaft tunet), Midtre Gauldal sykehjem
 • Rød Avdeling (Røskaft tunet), Midtre Gauldal sykehjem
 • Gymsal Soknedal barneskole, Midtre Gauldal kommune
 • Soknedal Barnehage, Midtre Gauldal Kommune
 • Ny driftsbygning for melkeproduksjon, Skårvold gård, Støren
 • Fredheimtunet: 33 leiligheter, Støren. Børset & Bjerkset entrepenør AS
 • Sagtunet: 30 leiligheter, Korsvegen. Trebetong AS